sestdiena, 2019. gada 6. aprīlis

Pieteikšanās vasaras nometnēm

Rīgā no 8. aprīļa plkst. 9.00 varēs elektroniski pieteikties pašvaldības izglītības iestāžu organizētajām atvērtajām nometnēm. Nometņu saraksts, norises laiks un vieta, dalībnieku vecums, nometnes apraksts, dalības maksa un kontaktinformācija, kā arī pieteikšanās anketa būs pieejama tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Pieteikšanās vasaras nometnēm”.

BJC "Mīlgrāvis" atvērtajai dienas nometnei "Vasaras plenērs" varēs pieteikties no 8.aprīļa tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv.
Pēc anketas saņemšanas, divu nedēļu laikā iestāde sazināsies ar bērna vecākiem, lai vienotos par
līguma slēgšanas laiku uzņemšanai nometnē.

VAIRĀK ŠEIT:

sestdiena, 2019. gada 23. marts

18. martā Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” viesojās LU PPMF Profesionālās bakalauru studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammas “Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs” studenti kopā ar programmas Erasmus+ studentiem un pasniedzējiem Dr. paed. asociēto profesori M. Urdziņu – Derumu, G.Treimani un M. Lilo – Kokinu, lai iepazītos ar interešu centra darbu, metodisko pieredzi, apmeklētu nodarbības.

BJC “Mīlgrāvis” direktors Viktors Tetters iepazīstināja viesus ar Vecmīlgrāvja un skolas ēkas vēsturi, rādīja sakrātās vēstures liecības iestādes izstāžu zālē.
Studentiem un pasniedzējiem bija iespēja redzēt Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Visa mana grezna rota” Ziemeļu rajona izstādi, kura ir apskatāma interešu centrā
līdz 29.martam.
Direktora vietniece Ingrīda Irbe iepazīstināja studentus ar interešu centra darbu, ar svarīgākajiem interešu izglītības pedagogu darba pienākumiem un specifiku.
Viesi iepazinās ar mācību telpām un vēroja pedagogu ikdienas darbu nodarbību laikā.
Studenti uzdeva jautājumus un dalījās savā pieredzē un vērojumos.
Iestādes gaiteņos varēja apskatīt vizuālās mākslas pulciņu 1.mācību pusgada darbus, kuri ieinteresēja topošos skolotājus.
Sadarbība ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
mācību spēkiem un studentiem ir vērtīga un turpināma arī nākotnē.

Informāciju sagatavoja:

Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

piektdiena, 2019. gada 15. marts

BJC “Mīlgrāvis” audzēkņu panākumi Rīgas meistarsacīkstēs estētiskajā vingrošanā

Šogad, 10. martā, notika atklātās Rīgas meistarsacīkstes estētiskajā vingrošanā.
Sacensības organizēja un vadīja Latvijas Estētiskās Vingrošanas asociācija sadarbībā ar Rīgas Rīnūžu vidusskolu. Piedalījās 12 komandas dažādās vecuma kategorijās no septiņām Rīgas pilsētas organizācijām un divas komandas no Jūrmalas Deju centra, kopā 87 vingrotājas.

Augstus sasniegumus guva BJC "Mīlgrāvis" komandas treneres Gaļinas Poļakovas vadībā:
I. vieta komandai "FLAMINGO" vecuma kategorijā 8-10 gadi, startēja : Paula Baranovska, Keitija Kravale, Elīna Bitiņeva, Marija Počtarenko, Vlada Denisenko, Anželika Bažoka, Roza Šumane.

I. vieta komandai "RIGONDA" vecuma kategorijā 10-12 gadi, startēja: Emīlija Aleksandra Mitrakova, Afina Muravjova, Vlada Bērmane, Anna Vaļiuļina, Nikola Veinberga, Kamēlija Voite, Marija Maksimova.

III. vieta komandai "ORHIDEJA" U-12b vecuma kategorijā, startēja: Krista Lejiete, Arina Ņečajeva, Elza Kuzmina, Vlada Bērmane, Anna Vaļiuļina.

Nākamie starti, kuros piedalīsies mūsu centra komandas šajā sacensību periodā, ir Latvijas Republikas meistarsacīkstes un tradicionālās starptautiskās sacensības "Pavasara Brīnumi", kas notiks Daugavpilī.

Veiksmīgus startus!

Informāciju sagatavoja:
BJC "Mīlgrāvis" sporta skolotāja Gaļina Poļakova

trešdiena, 2019. gada 6. marts

Skolotāju Allas Folkas un Daces Timules audzēkņu darbi kultūras pils “Ziemeļblāzma” bibliotēkā

Kultūras pils “Ziemeļblāzma” bibliotēkā martā apskatāmi Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” skolotāju Allas Folkas un Daces Timules audzēkņu darbi.

Skolotājas Allas Folkas audzēkņi darbus ir veidojuši sarežģītajā zīda apgleznošanas tehnikā. Košās un krāsainās zīda darbu kompozīcijas atspoguļo skolotājas un audzēkņu kopīgās radošās sadarbības rezultātu.
Darbu autori: Alisa Suško, Aleksandra Šumakova, Tatjana Bernadeta Boļšakova, Monta Evelīna Jakubauska, Santa Bērziņa, Margarita Parfena, Elza Cibule, Anastasija Volkova, Amanda Gruberte, Amanda Mikša, Anastasija Stepanova.


Keramikas pulciņa audzēkņi iedvesmojās no Latvijas dabas, Vecmīlgrāvja apkārtnes un veidoja darbus ar lielu aizrautību un prieku. Darbi ir izpildīti dažādās keramikas tehnikās, kuras audzēkņi apguvuši nodarbību laikā.
Darbu autori: Līna Tereško, Teodors Šerstņovs, Arīna Boroduļina, Rota Elizabete Kopštāle, Darja Budarova, Rainers Ozoliņš, Mārtiņš Ranka.


Laipni aicināti apskatīt izstādi kultūras pils “Ziemeļblāzma” bibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

piektdiena, 2019. gada 22. februāris

Rīgas izglītības iestāžu
vizuāli plastiskās mākslas konkursa

“Gleznojumi uz zīda un stikla”

labāko darbu autoru apbalvošana notiks:


pirmdien, 25. februārī pl.16:00

kultūras pils “Ziemeļblāzma” kamerzālē,

Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.

otrdiena, 2019. gada 12. februāris

BJC “Mīlgrāvis” pedagogu darbu izstāde ''Atmiņas krāsās” no 4.februāra līdz 11.martam Līgatnes kultūras namā

Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” ir izveidojusies skaista tradīcija – katru gadu iekārtot pedagogu darbu izstādi. Daudzi interešu centra pedagogi ir pazīstami mākslinieki, kuri ar saviem darbiem piedalās izstādēs Latvijā un ārpus tās.
Kultūras pils “Ziemeļblāzma” pusstāva izstāžu telpā jau ir notikušas četras mūsu iestādes pedagogu personālizstādes – Ingrīdas Irbes un Allas Folkas glezniecība, Bārbalas Gulbes stikla mākslas darbi un Dagnijas Timules keramika.

Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 2018. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim bija apskatāma piektā BJC “Mīlgrāvis” pedagogu izstāde “Atmiņas krāsās”. Izstādē ar saviem darbiem piedalījās mūsu iestādes skolotāji, kuri pārstāv dažādas mākslas jomas – Ingrīda Irbe, Alla Folka, Māris Upzars, Guntis Bērzs Bērziņš, Inga Galvāne, Dagnija Timule, Arvis Kantiševs, Olafs Muižnieks un Dace  Timule.

Izstāde “Atmiņas krāsās” ir aizceļojusi uz Līgatni un ir apskatāma Līgatnes kultūras
namā.Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece