otrdiena, 2019. gada 12. februāris

BJC “Mīlgrāvis” pedagogu darbu izstāde ''Atmiņas krāsās” no 4.februāra līdz 11.martam Līgatnes kultūras namā

Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” ir izveidojusies skaista tradīcija – katru gadu iekārtot pedagogu darbu izstādi. Daudzi interešu centra pedagogi ir pazīstami mākslinieki, kuri ar saviem darbiem piedalās izstādēs Latvijā un ārpus tās.
Kultūras pils “Ziemeļblāzma” pusstāva izstāžu telpā jau ir notikušas četras mūsu iestādes pedagogu personālizstādes – Ingrīdas Irbes un Allas Folkas glezniecība, Bārbalas Gulbes stikla mākslas darbi un Dagnijas Timules keramika.

Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 2018. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim bija apskatāma piektā BJC “Mīlgrāvis” pedagogu izstāde “Atmiņas krāsās”. Izstādē ar saviem darbiem piedalījās mūsu iestādes skolotāji, kuri pārstāv dažādas mākslas jomas – Ingrīda Irbe, Alla Folka, Māris Upzars, Guntis Bērzs Bērziņš, Inga Galvāne, Dagnija Timule, Arvis Kantiševs, Olafs Muižnieks un Dace  Timule.

Izstāde “Atmiņas krāsās” ir aizceļojusi uz Līgatni un ir apskatāma Līgatnes kultūras
namā.Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

Ingrīdas Irbes un Daces Timules audzēkņu darbu izstāde Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā

Uzaicinājumu iekārtot izstādi Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā saņēmām ar lielu prieku, jo līdz šim audzēkņu darbus eksponējām galvenokārt Vecmīlgrāvī. Visbiežāk darbi apskatāmi mūsu telpās – Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”, kultūras pils “Ziemeļblāzma” bibliotēkā un A.Dombrovska mūzikas skolā.
Izstādei Līgatnē tika aizvesti galvenokārt dažādiem konkursiem un projektiem veidoti Ingrīdas Irbes un Daces Timules audzēkņu darbi.
Laipni aicināti līdz 11.martam apskatīt Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” audzēkņu darbu izstādi Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

trešdiena, 2019. gada 30. janvāris

No 01.02.2019. izmaiņas pulciņu nodarbību sarakstā!

Nodarbību saraksts 2018./2019. no 01.02.2019.


Uzmanību!
SAISTĪBĀ AR PULCIŅU APVIENOŠANU

PIE SKOLOTĀJA

ARVJA KANTIŠEVA

NODARBĪBAS

DIZAINA 
PULCIŅĀ

NOTIKS

PIRMDIENĀS
16.00 – 18.50
1.i.p. 2. grupa

trešdiena, 2019. gada 9. janvāris

Par izmaiņām audzēkņu vecāku līdzdalības maksājuma iekasēšanas kārtībā un par audzēkņu vecāku informēšanu

Cienījamie vecāki!

2018. gada novembrī Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” (turpmāk – Iestāde) tika veikta tematiskā pārbaude par audzēkņu vecāku līdzdalības maksājumu (maksājumi par pulciņiem) iekasēšanas kārtību.
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka maksājumu iekasēšanas kārtība mūsu Iestādē neatbilst Rīgas Domes 23.10.2012. lēmuma Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” prasībām. Līdz šim vecāku līdzmaksājums Iestādē tika iekasēts par katru bērnu neatkarīgi no apmeklējamo pulciņu skaita, kas ir nekorekti un pretrunā ar augstākminēto lēmumu. Iestādes administrācijai uzdots par pienākumu nekavējoties novērst šo nepilnību.

Līdz ar visu augstākminēto, sākot ar 01.01.2019. audzēkņu vecākiem ir jāveic līdzdalības maksājums 2,00 EUR apmērā mēnesī par katru pulcinu, kurā piedalās bērns.
Informējam, ka spēkā paliek noteikumi par audzēkņu atbrīvošanu no līdzmaksājuma vai līdzmaksājuma summas samazināšanu.
Lūdzam pievērst uzmanību ka gadījumā, ja Jūsu bērns pārtrauc apmeklēt nodarbības pulciņā, par to ir obligāti jāinformē Iestādi. Atteikumu no pulciņa var iesniegt:
 klātienē Iestādes lietvedības pārzinei 208. kab. vai informējot viņu telefoniski pa tālrn. 67704166;
 nosūtot uz e-pastu mjcmds@riga.lv (lūdzam norādīt Jūsu personas datus un audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, pulcina nosaukumu);
 informēt pulciņa skolotāju.
Par laiku līdz brīdim, kamēr atteikums nav saņemts, ir jāveic vecāku līdzdalības maksājums par pulciņu.
Neskaidrību gadījumā, kā arī lai precizētu maksājamo līdzdalības maksājuma summu, lūdzam zvanīt Iestādes lietvedības pārzinei pa tālr. 67704166.

Atvainojamies par Jums sagādātajām neērtībām!

BJC “Mīlgrāvis” administrācija

Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde ''Gleznojumi uz zīda un stikla. Latvijas ainava.”

Kultūras pils ''Ziemeļblāzma’’ izstāžu zālē un vestibilā blakus “Rožuzālei” no 7. janvāra līdz 25. februārim apskatāma Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkursa izstāde ''Gleznojumi uz zīda un stikla. Latvijas ainava’’.
Izstādē apskatāmi 100 gleznojumi uz zīda un stikla, savus audzēkņus konkursam sagatavoja 28 skolotāji.
Bērnu un jauniešu centrs "Mīlgrāvis’’ ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu jau 14 reizi organizē Rīgas mēroga zīda apgleznošanas konkursu. Šogad konkursa tēma ir “Latvijas ainava”.
Senajā un sarežģītajā zīda apgleznošanas tehnikā veidotie darbi ir koši un daudzveidīgi. Darbu kompozīciju pamatā ir krāsu un kontūru saspēle visdažādākajās variācijās - dekoratīvi laukumi, zīda glezniecībā raksturīgās spilgtās krāsas un maigas toņu pārejas.
Darbi ir gleznoti ar lielu prieku, jo Latvijas dabas skati ir daudzveidīgi un rosinoši. Konkursa dalībnieki varēja gleznot gan uz zīda, gan stikla un katrs ielikt savā ainavā noskaņu un krāsu prieku.
Bērnu veidotajās ainavās atspoguļojas dabas mīlestība, rosinoši un spilgti tēli.
Izstādē apskatāmi BJC “Mīlgrāvis” skolotāju Allas Folkas, Ingrīdas Irbes, Arvja Kantiševa un Daces Timules audzēkņu darbi.
Laipni aicināti apskatīt izstādi.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
Bērnu un jauniešu centra ''Mīlgrāvis’’
direktora vietniece

otrdiena, 2019. gada 8. janvāris

Atvērto durvju dienas 2019!

Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis”

Atvērto durvju dienasLaipni aicināti no 7. janvāra līdz 28. februārim no plkst. 11.00 līdz 17.00 apmeklēt
atvērto durvju dienas Bērnu un jauniešu centrā "Mīlgrāvis", Baltāsbaznīcas ielā 14,
Rīgā.

Apskatāmi mūsu audzēkņu 1. mācību pusgada darbi.
PULCIŅU DARBU IZVIETOJUMS BJC "MĪLGRĀVIS" TELPĀS


Lūgums pieteikt skolēnu grupas: m. tālr. 29595099, e-pasts: dz-tml@inbox.lv