trešdiena, 2017. gada 8. marts

“Rīgas toņi un pustoņi”

Laipni aicināti līdz 24. martam apskatīt Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Rīgas toņi un pustoņi” izstādi Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”.
Izstādē apskatāmi Ziemeļu rajona izglītības iestāžu audzēkņu darbi.

Aplūkojot izstādi "Rīgas toņi un pustoņi’’ var redzēt, ka konkursa dalībnieki savus radošos darbus veidojuši ar lielu prieku un aizrautību. Audzēkņi, gatavojoties konkursam, savos zīmējumos, gleznojumos, kompozīcijās ielika savu redzējumu par mūsu pilsētas daudzveidīgo un rosinošo tēlu. Bērnu fantāzijā radītie tēli ir spilgti un rosinoši.

Izstādē apskatāmi BJC “Mīlgrāvis” skolotāju Ingrīdas Irbes, Allas Folkas, Ingas Supes, Ingas Galvānes, Indras Vītoliņas, Bārbalas Gulbes un Daces Timules audzēkņu darbi, kuri veidoti dažādās tehnikās.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

pirmdiena, 2017. gada 6. marts

PAVASARA BRĪVLAIKS no 13. līdz 17. martam

BJC "Mīlgrāvis" informē, ka no 2016./2017. mācību gada tiek ieviestas izmaiņas pulciņu darbā ar audzēkņiem izglītojamo brīvdienās interešu izglītības iestādēs.

Nodarbības pulciņos notiks TIKAI pie šiem skolotājiem:

K.E.Biezā: nodarbības notiks pēc nodarbību saraksta

Dagnija Timule: nodarbības notiks pēc nodarbību saraksta

I.Irbe: nodarbības notiks pirmdien, otrdien un trešdien 
no pl. 12.00 – 15.00

I.Supe: nodarbības notiks ceturtdien no pl. 14.30 – 18.40

B.Gulbe: nodarbības notiks trešdien un piektdien 
no pl. 12.30 – 18.10

I.Galvāne: nodarbības notiks ceturtdien no pl. 12.00 – 14.00

M.Upzars: nodarbības notiks piektdien no no pl. 12.30 – 18.10

trešdiena, 2017. gada 1. marts

Izmanto iespēju, piesakies pulciņam!

1. izglītības pakāpes pulciņi, kuros trūkst audzēkņi, kuros vēl var pieteikties:

Pasniedzēja: Indra Vītoliņa
Pulciņš: Rokdarbi 1. i.p. 1. grupa – 1 audzēknis

Pasniedzēja: Inga Galvāne
Pulciņš: Gleznošana 1. i.p. – 1 audzēknis

Pasniedzēja: Alla Folka
Pulciņš: Zīda apgleznošana 1.i.p. - 1 audzēknis

Pasniedzēja: Olga Maksimova
Pulciņš: Apģērbu šūšana 1. i.p. 1. grupa – 1 audzēknis
Pulciņš: Zīda apgleznošana 1.i.p. - 3 audzēkņi

Pasniedzējs: Olafs Muižnieks
Pulciņš: Datorgrafika 1.i.p. 2. grupa – 1 audzēknis


BJC „Mīlgrāvis” atgādina, ka audzēkņu pieteikšana pulciņos notiek visu mācību gadu, ja ir brīvas vietas!

pirmdiena, 2017. gada 13. februāris

BJC “Mīlgrāvis” uzņem metodisko izstrādņu skates dalībniekus no visas Latvijas

6. februārī BJC “Mīlgrāvis” notika interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādes “Manas mājas” noslēguma pasākums – seminārs, uz kuru bija ieradušies 50 darbu autori no visas Latvijas.

Pasākumu atklāja interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādes - konkursa idejas autore un īstenotāja - Valsts izglītības satura centra vecākā referente Areta Raudzepa un BJC “Mīlgrāvis” direktors Viktors Tetters, bet turpinājumā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides praktiskās darbības seminārs.

Nodarbības vadīja BJC “Mīlgrāvis” skolotājas Ingrīda Irbe, Dace Timule un pamatskolas “Rīdze” skolotāja Ligita Smildziņa. Piedāvātās nodarbības bija saturīgas un atraktīvas, skolotāji varēja smelties idejas darbam ar audzēkņiem savās izglītības iestādēs.

Pasākuma noslēgumā Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa apsveica semināra dalībniekus un izsniedza atzinības par piedalīšanos izstādē un apliecības par semināra programmas apguvi. Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

trešdiena, 2017. gada 1. februāris

Kolēģi no Rīgas skolēnu pils Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”

Pēc interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādes “Manas mājas” kultūras pilī “Ziemeļblāzma” apskates Rīgas skolēnu pils skolotāju grupa atvērto durvju dienu ietvaros apmeklēja BJC “Mīlgrāvis”, kur varēja iepazīties ar mūsu centra audzēkņu 1.mācību pusgada darbu izstādi, vērot nodarbību, kurā pirmsskolas vecuma bērni darbojās kopā ar vecākiem, kā arī apskatīja vairākas mācību telpas.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

BJC “Mīlgrāvis” nostiprina sadarbību un dalās metodiskā darba pieredzē ar VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagogiem

27.janvārī Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” viesojās VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagoģiskā dienesta darbinieki, lai iepazītos ar mūsu pedagogu radošo, metodisko darbu un ikdienas darba rezultātiem - audzēkņu 1. mācību pusgada skates darbiem.

Pedagoģiskais dienests veic interešu izglītības darbu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcas interešu izglītības pedagogi nemitīgi cenšas pilnveidot savu darbu ar pacientiem, meklē iespējas iepazīties ar citu pedagogu pieredzi un metodiskajiem materiāliem, lai lietderīgi organizētu pacientu brīvo laiku, piedāvājot viņu interesēm un vecumam piemērotas radošas aktivitātes, tā palīdzot bērniem adaptēties slimnīcas vidē un mazināt stresu. 


Pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros bērnu slimnīcas pedagogi apmeklēja arī interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādi “Manas mājas” kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. BJC “Mīlgrāvis” jau ilgstoši veiksmīgi sadarbojas ar pedagogiem bērnu slimnīcas novietnē Gaiļezerā. Esam rīkojuši mūsu audzēkņu darbu izstādes, Rīgas mēroga konkursus – labdarības akcijas ar mērķi noformēt slimnīcu Ziemassvētkos, lai iepriecinātu mazos pacientus, vecākus un slimnīcas personālu. Šīs tikšanās laikā tika nostiprināta mūsu sadarbība ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagogiem. Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

piektdiena, 2017. gada 20. janvāris

Informācija vecākiem

Aicinām iepazīties un informēt arī citus par
kārtību, kādā Bērnu un jauniešu centrā „Mīlgrāvis” jāuzturas audzēkņu vecākiem un citām nepiederošām personām.

Vairāk informācijas sadaļā - Informatīvie materiāli vai ŠEIT.