pirmdiena, 2017. gada 13. februāris

BJC “Mīlgrāvis” uzņem metodisko izstrādņu skates dalībniekus no visas Latvijas

6. februārī BJC “Mīlgrāvis” notika interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādes “Manas mājas” noslēguma pasākums – seminārs, uz kuru bija ieradušies 50 darbu autori no visas Latvijas.

Pasākumu atklāja interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādes - konkursa idejas autore un īstenotāja - Valsts izglītības satura centra vecākā referente Areta Raudzepa un BJC “Mīlgrāvis” direktors Viktors Tetters, bet turpinājumā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides praktiskās darbības seminārs.

Nodarbības vadīja BJC “Mīlgrāvis” skolotājas Ingrīda Irbe, Dace Timule un pamatskolas “Rīdze” skolotāja Ligita Smildziņa. Piedāvātās nodarbības bija saturīgas un atraktīvas, skolotāji varēja smelties idejas darbam ar audzēkņiem savās izglītības iestādēs.

Pasākuma noslēgumā Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa apsveica semināra dalībniekus un izsniedza atzinības par piedalīšanos izstādē un apliecības par semināra programmas apguvi. Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

trešdiena, 2017. gada 1. februāris

Kolēģi no Rīgas skolēnu pils Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”

Pēc interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādes “Manas mājas” kultūras pilī “Ziemeļblāzma” apskates Rīgas skolēnu pils skolotāju grupa atvērto durvju dienu ietvaros apmeklēja BJC “Mīlgrāvis”, kur varēja iepazīties ar mūsu centra audzēkņu 1.mācību pusgada darbu izstādi, vērot nodarbību, kurā pirmsskolas vecuma bērni darbojās kopā ar vecākiem, kā arī apskatīja vairākas mācību telpas.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

BJC “Mīlgrāvis” nostiprina sadarbību un dalās metodiskā darba pieredzē ar VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagogiem

27.janvārī Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” viesojās VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagoģiskā dienesta darbinieki, lai iepazītos ar mūsu pedagogu radošo, metodisko darbu un ikdienas darba rezultātiem - audzēkņu 1. mācību pusgada skates darbiem.

Pedagoģiskais dienests veic interešu izglītības darbu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcas interešu izglītības pedagogi nemitīgi cenšas pilnveidot savu darbu ar pacientiem, meklē iespējas iepazīties ar citu pedagogu pieredzi un metodiskajiem materiāliem, lai lietderīgi organizētu pacientu brīvo laiku, piedāvājot viņu interesēm un vecumam piemērotas radošas aktivitātes, tā palīdzot bērniem adaptēties slimnīcas vidē un mazināt stresu. 


Pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros bērnu slimnīcas pedagogi apmeklēja arī interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādi “Manas mājas” kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. BJC “Mīlgrāvis” jau ilgstoši veiksmīgi sadarbojas ar pedagogiem bērnu slimnīcas novietnē Gaiļezerā. Esam rīkojuši mūsu audzēkņu darbu izstādes, Rīgas mēroga konkursus – labdarības akcijas ar mērķi noformēt slimnīcu Ziemassvētkos, lai iepriecinātu mazos pacientus, vecākus un slimnīcas personālu. Šīs tikšanās laikā tika nostiprināta mūsu sadarbība ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagogiem. Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

piektdiena, 2017. gada 20. janvāris

Informācija vecākiem

Aicinām iepazīties un informēt arī citus par
kārtību, kādā Bērnu un jauniešu centrā „Mīlgrāvis” jāuzturas audzēkņu vecākiem un citām nepiederošām personām.

Vairāk informācijas sadaļā - Informatīvie materiāli vai ŠEIT.

BJC “Mīlgrāvis” dalās radošā un metodiskā darba pieredzē ar Tukuma novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem

BJC “Mīlgrāvis” dalās radošā un metodiskā darba pieredzē ar Tukuma novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem

9. janvārī Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” viesojās skolotāji no dažādām Tukuma novada izglītības iestādēm, lai iepazītos ar mūsu pedagogu radošo, metodisko darbu un ikdienas darba rezultātiem - audzēkņu 1. mācību pusgada skates darbiem.

Semināra turpinājumā Tukumnieki varēja apskatīt mūsu skolotājas Dagnijas Timules izstādi “Gaismas mirdzums”, skolotāju Ingas Supes un Daces Timules audzēkņu darbus kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

Semināra ietvaros Tukuma novada pedagogi apmeklēja arī interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādi “Manas mājas” kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Šīs tikšanās laikā tika likti pamati mūsu sadarbībai ar Tukuma novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem.Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

ceturtdiena, 2017. gada 5. janvāris

Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” Atvērto durvju dienas

Laipni aicināti no 5. janvāra līdz 28. februārim apmeklēt Atvērto durvju dienas Bērnu un jauniešu centrā "Mīlgrāvis" no plkst.11:00 līdz 17:00.
Apskatāmi mūsu audzēkņu 1. mācību pusgada darbi.
Lūgums pieteikt skolēnu grupas:
Tālruņi: 67349492; 29595099
e-pasts: dz-tml@inbox.lv

Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” pedagogu – mākslinieku radošās aktivitātes

12. decembrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas ielā 36 atklāta Dagnijas Timules izstāde “Gaismas mirdzums”.
Dagnija Timule ir BJC “Mīlgrāvis” vizuālās mākslas pulciņa skolotāja.
Interesenti aicināti apskatīt izstādi līdz 31. janvārim.Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece