trešdiena, 2017. gada 3. maijs

Audzēkņu uzņemšana pulciņos no 2017. gada rudens

Audzēkņu uzņemšana pulciņos 2017./2018. m. g. notiks no 1. septembra pl. 14.00.

No 1. līdz 8. septembrim audzēkņu uzņemšana pulciņos notiks aktu zālē no pl. 14.00 – 19.00;
no 11. līdz 29. septembrim uzņemšana pulciņos notiks pie lietvedes (208. kab.) no pl. 10.00 – 13.00, 14.00 – 19.00.
(Lūgums  iepriekš vienoties ar lietvedi par ierašanās laiku pa tel. 67704166.)

Audzēkņu uzņemšana pulciņos notiek visu mācību gadu, ja pulciņos ir brīvas vietas   

Lūgums  vecākiem:
pieteikt bērnus pulciņam (- ņiem), kad jau ir zināms stundu saraksts vispārizglītojošās skolās, lai precīzi varētu saskaņot pulciņu nodarbību laiku.
Atgādinām, ka iesniegumu var iesniegt TIKAI IERODOTIES PERSONĪGI.
Līdzi nepieciešams personas indentifikācijas dokuments.

Iestādes mājas lapā: www.bjcmilgravis.lv var iepazīties ar pulciņiem un pulciņu nodarbību sarakstu.
(2017./2018. m. g. pulciņu nodarbību saraksts tiks ievietots 2017. g. 31. augustā.)

Līdzdalības maksājums par piedalīšanos pulciņā (- os)  no 2017./2018. m. g. ir 2.00 EUR.

sestdiena, 2017. gada 22. aprīlis

Lieldienu svētku izskaņā BJC “Mīlgrāvis” tiek atklāta “Mazā galerija”

2015. gadā pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros bija iespēja iepazīties ar
Čehijas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu darba pieredzi.
Aizgūtā ideja par “mini galeriju” beidzot mūsu iestādē tika īstenota.

“Mazās galerijas” atklāšana notika š. g. 19. aprīlī.
Savus darbus eksponēja datorgrafikas pulciņa audzēkņi skolotāja Olafa Muižnieka vadībā.
Sabīne Radus un Mārtiņš Ranka iekārtoja savas pirmās personālizstādes.

Kopīgi priecājamies par viņu veikumu un ceram, ka mūsu “Mazajā galerijā” arī
turpmāk būs apskatāmi mūsu audzēkņu darbi

Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

Priecājamies par I. Irbes un viņas audzēkņu sasniegumiem konkursā „Rīgas toņi un pustoņi”


BJC „Mīlgrāvis” skolotāja Ingrīda Irbe
par audzēkņu sagatavošanu Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursam „Rīgas toņi un pustoņi”
saņēma konkursa žūrijas – LNMM speciālistes V.Knāviņas un grafiķes
I.Helmūtes speciālbalvu par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

Skolotājas I.Irbes konkursam pieteiktie
zīmēšanas un gleznošanas pulciņa audzēkņi
G.E.Ērmane, S.Riherte, K.R.Ozoliņa, A.Locane, K.Krekaus saņēma
trīs 1. pakāpes diplomus, 2. pakāpes diplomu un atzinību.

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā
„Rīgas toņi un pustoņi” piedalījās 583 vispārizglītojošo skolu un
interešu izglītības iestāžu audzēkņi.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

svētdiena, 2017. gada 2. aprīlis

BJC “Mīlgrāvis” pedagogi piedalās izstādē “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā”

Jau trešo reizi ar izstādi “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” Rīgas Sv. Pētera baznīcā gleznotāji apliecina savu cieņu un mīlestību māksliniekam Jāzepam Pīgoznim.
Ar sižetu daudzveidību, krāsu bagātību mākslinieki pauž arī savu attieksmi pret mūsu zemes skaistumu.

Šogad ar saviem darbiem izstādē piedalās Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” skolotājas – gleznotājas Ingrīda Irbe un Alla Folka.

Interesenti aicināti apskatīt šo izstādi Sv. Pētera baznīcā līdz š. g. 4. jūnijam.

Vairāk informācijas:
BJC "Mīlgrāvis" pasniedzējas Ingrīdas Irbes darbu izstāde Mālpilī

Laipni aicinām apskatīt Bērnu un jauniešu centra "Mīlgrāvis" pasniedzējas Ingrīdas Irbes darbu izstādi "Gaidot zaļo''.
Izstāde apskatāma līdz š. g. 28. aprīlim Mālpils kultūras centrā.


trešdiena, 2017. gada 8. marts

“Rīgas toņi un pustoņi”

Laipni aicināti līdz 24. martam apskatīt Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Rīgas toņi un pustoņi” izstādi Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”.
Izstādē apskatāmi Ziemeļu rajona izglītības iestāžu audzēkņu darbi.

Aplūkojot izstādi "Rīgas toņi un pustoņi’’ var redzēt, ka konkursa dalībnieki savus radošos darbus veidojuši ar lielu prieku un aizrautību. Audzēkņi, gatavojoties konkursam, savos zīmējumos, gleznojumos, kompozīcijās ielika savu redzējumu par mūsu pilsētas daudzveidīgo un rosinošo tēlu. Bērnu fantāzijā radītie tēli ir spilgti un rosinoši.

Izstādē apskatāmi BJC “Mīlgrāvis” skolotāju Ingrīdas Irbes, Allas Folkas, Ingas Supes, Ingas Galvānes, Indras Vītoliņas, Bārbalas Gulbes un Daces Timules audzēkņu darbi, kuri veidoti dažādās tehnikās.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

pirmdiena, 2017. gada 6. marts

PAVASARA BRĪVLAIKS no 13. līdz 17. martam

BJC "Mīlgrāvis" informē, ka no 2016./2017. mācību gada tiek ieviestas izmaiņas pulciņu darbā ar audzēkņiem izglītojamo brīvdienās interešu izglītības iestādēs.

Nodarbības pulciņos notiks TIKAI pie šiem skolotājiem:

K.E.Biezā: nodarbības notiks pēc nodarbību saraksta

Dagnija Timule: nodarbības notiks pēc nodarbību saraksta

I.Irbe: nodarbības notiks pirmdien, otrdien un trešdien 
no pl. 12.00 – 15.00

I.Supe: nodarbības notiks ceturtdien no pl. 14.30 – 18.40

B.Gulbe: nodarbības notiks trešdien un piektdien 
no pl. 12.30 – 18.10

I.Galvāne: nodarbības notiks ceturtdien no pl. 12.00 – 14.00

M.Upzars: nodarbības notiks piektdien no no pl. 12.30 – 18.10