pirmdiena, 2019. gada 27. maijs

BJC "Mīlgrāvis" likvidācija

Cien. Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” audzēkņi un audzēkņu vecāki!

Pamatojoties uz Rīgas Domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 2042 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2019. gadā” Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis” ar 31.07.2019. tiek likvidēts, pievienojot to Bērnu un jauniešu centram “Laimīte”.

BJC “Laimīte” nodrošinās BJC “Mīlgrāvis” interešu izglītības programmu pēctecību, līdz ar to visus savus audzēkņus gaidām pulciņos jaunajā mācību gadā sākot ar septembri ierastajā vietā Baltāsbaznīcas ielā 14.

Vēlam jauku vasaru un uz tikšanos septembrī “Laimītē”!

BJC “Mīlgrāvis” administrācija

svētdiena, 2019. gada 26. maijs

Mācību gada noslēguma pasākumi Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”

BJC “Mīlgrāvis” 22. maijā pl. 18.00 notika šī mācību gada noslēguma pasākums, kurā mūsu iestādes septiņi audzēkņi saņēma atestātus.
Šogad atestātu saņēma:
 Karlīna Krekaus - vizuālās mākslas skolotāja Alla Folka, ādas plastikas
skolotāja Anita Ķemlere;
 Patrīcija Paegle - vizuālās mākslas skolotāja Alla Folka, ādas plastikas
skolotāja Anita Ķemlere;
 Amanda Diāna Vīgante - vizuālās mākslas skolotāja Alla Folka;
 Olga Makarova - vizuālās mākslas skolotāja Inga Galvāne, tērpu
šūšanas un modelēšanas skolotāja Tatjana Suhanova;
 Ksenija Korenika - vizuālās mākslas skolotāja Ingrīda Irbe, tērpu
šūšanas un modelēšanas skolotāja Tatjana Suhanova;
 Rota Elizabete Kopštāle - vizuālās mākslas skolotāja Inga Supe,
floristikas skolotāja Indra Vītoliņa;
 Linda Karole - vizuālās mākslas skolotāja Inga Supe, keramikas
skolotāja Dace Timule.Pasākuma turpinājumā savas prasmes rādīja ritmiskās vingrošanas, mākslas vingrošanas pulciņu audzēkņi - skolotājas Svetlana Poļakova, Gaļina Poļakova un Vija Ķepīte un savus tērpus demonstrēja Tatjanas Suhanovas tērpu modelēšanas un šūšanas pulciņu dalībnieces.
Laipni aicināti līdz 31. maijam apmeklēt atvērto durvju dienas Bērnu un jauniešu centrā "Mīlgrāvis'' no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Apskatāmi mūsu audzēkņu 2. mācību pusgada darbi.

Lūgums pieteikt skolēnu grupas:
Tālruņi: 67349492; 29595099
e-pasts: dtimule@edu.riga.lv

Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

sestdiena, 2019. gada 6. aprīlis

Pieteikšanās vasaras nometnēm

Rīgā no 8. aprīļa plkst. 9.00 varēs elektroniski pieteikties pašvaldības izglītības iestāžu organizētajām atvērtajām nometnēm. Nometņu saraksts, norises laiks un vieta, dalībnieku vecums, nometnes apraksts, dalības maksa un kontaktinformācija, kā arī pieteikšanās anketa būs pieejama tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Pieteikšanās vasaras nometnēm”.

BJC "Mīlgrāvis" atvērtajai dienas nometnei "Vasaras plenērs" varēs pieteikties no 8.aprīļa tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv.
Pēc anketas saņemšanas, divu nedēļu laikā iestāde sazināsies ar bērna vecākiem, lai vienotos par
līguma slēgšanas laiku uzņemšanai nometnē.

VAIRĀK ŠEIT:

sestdiena, 2019. gada 23. marts

18. martā Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” viesojās LU PPMF Profesionālās bakalauru studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammas “Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs” studenti kopā ar programmas Erasmus+ studentiem un pasniedzējiem Dr. paed. asociēto profesori M. Urdziņu – Derumu, G.Treimani un M. Lilo – Kokinu, lai iepazītos ar interešu centra darbu, metodisko pieredzi, apmeklētu nodarbības.

BJC “Mīlgrāvis” direktors Viktors Tetters iepazīstināja viesus ar Vecmīlgrāvja un skolas ēkas vēsturi, rādīja sakrātās vēstures liecības iestādes izstāžu zālē.
Studentiem un pasniedzējiem bija iespēja redzēt Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Visa mana grezna rota” Ziemeļu rajona izstādi, kura ir apskatāma interešu centrā
līdz 29.martam.
Direktora vietniece Ingrīda Irbe iepazīstināja studentus ar interešu centra darbu, ar svarīgākajiem interešu izglītības pedagogu darba pienākumiem un specifiku.
Viesi iepazinās ar mācību telpām un vēroja pedagogu ikdienas darbu nodarbību laikā.
Studenti uzdeva jautājumus un dalījās savā pieredzē un vērojumos.
Iestādes gaiteņos varēja apskatīt vizuālās mākslas pulciņu 1.mācību pusgada darbus, kuri ieinteresēja topošos skolotājus.
Sadarbība ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
mācību spēkiem un studentiem ir vērtīga un turpināma arī nākotnē.

Informāciju sagatavoja:

Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece

piektdiena, 2019. gada 15. marts

BJC “Mīlgrāvis” audzēkņu panākumi Rīgas meistarsacīkstēs estētiskajā vingrošanā

Šogad, 10. martā, notika atklātās Rīgas meistarsacīkstes estētiskajā vingrošanā.
Sacensības organizēja un vadīja Latvijas Estētiskās Vingrošanas asociācija sadarbībā ar Rīgas Rīnūžu vidusskolu. Piedalījās 12 komandas dažādās vecuma kategorijās no septiņām Rīgas pilsētas organizācijām un divas komandas no Jūrmalas Deju centra, kopā 87 vingrotājas.

Augstus sasniegumus guva BJC "Mīlgrāvis" komandas treneres Gaļinas Poļakovas vadībā:
I. vieta komandai "FLAMINGO" vecuma kategorijā 8-10 gadi, startēja : Paula Baranovska, Keitija Kravale, Elīna Bitiņeva, Marija Počtarenko, Vlada Denisenko, Anželika Bažoka, Roza Šumane.

I. vieta komandai "RIGONDA" vecuma kategorijā 10-12 gadi, startēja: Emīlija Aleksandra Mitrakova, Afina Muravjova, Vlada Bērmane, Anna Vaļiuļina, Nikola Veinberga, Kamēlija Voite, Marija Maksimova.

III. vieta komandai "ORHIDEJA" U-12b vecuma kategorijā, startēja: Krista Lejiete, Arina Ņečajeva, Elza Kuzmina, Vlada Bērmane, Anna Vaļiuļina.

Nākamie starti, kuros piedalīsies mūsu centra komandas šajā sacensību periodā, ir Latvijas Republikas meistarsacīkstes un tradicionālās starptautiskās sacensības "Pavasara Brīnumi", kas notiks Daugavpilī.

Veiksmīgus startus!

Informāciju sagatavoja:
BJC "Mīlgrāvis" sporta skolotāja Gaļina Poļakova

trešdiena, 2019. gada 6. marts

Skolotāju Allas Folkas un Daces Timules audzēkņu darbi kultūras pils “Ziemeļblāzma” bibliotēkā

Kultūras pils “Ziemeļblāzma” bibliotēkā martā apskatāmi Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” skolotāju Allas Folkas un Daces Timules audzēkņu darbi.

Skolotājas Allas Folkas audzēkņi darbus ir veidojuši sarežģītajā zīda apgleznošanas tehnikā. Košās un krāsainās zīda darbu kompozīcijas atspoguļo skolotājas un audzēkņu kopīgās radošās sadarbības rezultātu.
Darbu autori: Alisa Suško, Aleksandra Šumakova, Tatjana Bernadeta Boļšakova, Monta Evelīna Jakubauska, Santa Bērziņa, Margarita Parfena, Elza Cibule, Anastasija Volkova, Amanda Gruberte, Amanda Mikša, Anastasija Stepanova.


Keramikas pulciņa audzēkņi iedvesmojās no Latvijas dabas, Vecmīlgrāvja apkārtnes un veidoja darbus ar lielu aizrautību un prieku. Darbi ir izpildīti dažādās keramikas tehnikās, kuras audzēkņi apguvuši nodarbību laikā.
Darbu autori: Līna Tereško, Teodors Šerstņovs, Arīna Boroduļina, Rota Elizabete Kopštāle, Darja Budarova, Rainers Ozoliņš, Mārtiņš Ranka.


Laipni aicināti apskatīt izstādi kultūras pils “Ziemeļblāzma” bibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece