piektdiena, 2012. gada 21. decembris

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un labdarības akcija ‘’Karaliene egle’’


Izstāde "Karaliene egle"
Bērnu un jauniešu centra ‘’Mīlgrāvis’’ organizētā Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa un labdarības akcijas ‘’Karaliene egle’’ dalībnieku darbu izstāde apskatāma no 10.decembra līdz 31.janvārim VSIA Bērnu klīniskās slimnīcas novietnē ‘’Gaiļezerā’’, Juglas ielā 20.
14.decembrī notika izstādes atklāšanas un labāko darbu autoru sveikšanas pasākums, kurā uzstājās Juglas mūzikas skolas audzēkņi.
Atklāšanas pasākums, Juglas muzikas skolas audzēkņi
Konkursā un labdarības akcijā ‘’Karaliene egle’’ piedalījās 511 dalībnieki no 42 izglītības iestādēm, audzēkņus konkursam sagatavoja 92 skolotāji. Šogad ir bijusi liela atsaucība un iesniegšanai atlasīti ļoti kvalitatīvi darbi.

Konkursā un labdarības akcijā piedalījās Bērnu un jauniešu centra ‘’Mīlgrāvis’’ skolotāju I.Galvānes, M.Maskalānes, I.Vītoliņas, Dag.Timules, L.Otomeres, I.Irbes, A.Folkas, I.Supes, V.Liepas, A.Ķemleres un D.Timules audzēkņi.

Paldies visiem dalībniekiem par košajiem un interesantajiem darbiem! Bērnu slimnīcas gaiteņos ir apskatāmi vizuālās mākslas darbu izstāde, bet egles rotā un iepriecina bērnus, vecākus un slimnīcas personālu visā slimnīcā.

Konkursa organizatore,
Dace Timule