trešdiena, 2013. gada 13. novembris

41.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā Lidicē Čehijā 3 laureāti no Bērnu un jauniešu centra ‘’Mīlgrāvis’’

Čehijas pilsētā Lidicē jau 41.reizi noslēdzies viens no lielākajiem bērnu mākslas konkursiem pasaulē, kas bija veltīts savas tautas etnogrāfiskā mantojuma un tradīciju izzināšanai.

7.novembrī Čehijas vēstniecība Latvijā Rīgas domē apbalvoja Starptautiskā bērnu radošās mākslas konkursa „Lidice 2013” laureātus.

Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā Lidicē diplomi un medaļas „Lidices roze” ir piešķirti 64 bērniem un jauniešiem no 25 Latvijas bērnu un jauniešu centriem, mākslas skolām un vispārizglītojošajām skolām.

Atzinības rakstus ieguvušas trīs BJC ‘’Mīlgrāvis’’ keramikas pulciņa audzēknes – Patrīcija Paegle, Amanda Austra Grūberte un Sofija Gimelfarba.

Bērnu un jauniešu centrā ‘’Mīlgrāvis’’ notika darbu atlase konkursam Lidicē un tika izvirzīti 7 darbi – skolotājas Dagnijas Timules audzēkņu Madaras Kļavnieces,  Sanitas Arneses, Rainera Ozoliņa jauktā tehnikā veidotie darbi, skolotājas Ingrīdas Irbes audzēkņu Annas Tarasovas, Anastasijas Anaņjevas un Arsēnija Zimova zīmējumi, skolotājas Daces Timules audzēkņu Rasas Tereško, Rainera Ozoliņa, Alisas Beļinas, Sofijas Gimelfarbas, Patrīcijas Paegles, un Amandas Austras Grūbertes  keramikas kopdarbs ‘’Dziedātājas’’.

Konkursam ‘’Lidice 2013’’ bija iesūtīti ap 25000 darbi no 60 pasaules valstīm. Dalībnieki, bērni vecumā no 4 līdz 16 gadiem, tika vērtēti neizdalot atsevišķas vecuma grupas.
Žūrija kopumā bija piešķīrusi 143 pirmās godalgas – medaļas  un 1200 atzinības rakstus.

Konkursa laureātu darbus var aplūkot konkursa mājas lapā:
http://www.mdvv-lidice.cz/en/current/awards/