svētdiena, 2014. gada 9. februāris

Bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde – konkurss „Videi draudzīga rotaļlieta”

Bērnu un jauniešu centra ‘’Mīlgrāvis’’ audzēkņi ar panākumiem piedalījušies Bērnu un jauniešu radošo darbu izstādē – konkursā „Videi draudzīga rotaļlieta”, tēma – nākotnes rotaļlietas.
3. vietu konkursā ir ieguvuši kolektīvā darba „Draugi no kaimiņu pagalma” autori: Konstantīns Kotovičs, Nikita Čakovs, Daniils Zaščerinskis, skolotāja Inga Galvāne;
Atzinības - Patrīcija Paegle par darbu „Eziene”, Kristiana Paegle par darbu „Ezis”, skolotāja Anita Ķemlere.
Februārī ir apskatāma konkursa laureātu darbu izstāde Mencendorfa namā, Grēcinieku ielā 18.
Informāciju sagatavoja: Dace Timule