pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

2., 3. un 4. izglītības pakāpes pulciņi, kuros vēl var pieteikt audzēkņus

I.Galvānei:
Metālapstrāde 3. i.p. - 6 audzēkņi ( nepieciešamais minimālais skaits grupā - 9 )

Alla Folka:
Zīmēšana 2. i.p.  -  14 audzēkņi ( nepieciešamais minimālais skaits grupā - 15 )
Gleznošana 2.i.p. -  9 audzēkņi ( nepieciešamais minimālais skaits grupā - 15 )
Zīda apgleznošana 2.i.p. -  8 audzēkņi ( nepieciešamais minimālais skaits grupā - 15 )

I.Supei:
Vizuālās mākslas pamati 2.i.p. 1. grupa –10 audzēkņi  ( nepieciešamais minimālais skaits
grupā - 15 )
Vizuālās mākslas pamati 2.i.p. 2. grupa – 10 audzēkņi  ( nepieciešamais minimālais skaits
grupā - 15 )
Vizuālās mākslas pamati 2.i.p. 2. grupa – 13 audzēkņi  ( nepieciešamais minimālais skaits
grupā - 15 )

Līdz 30. septembrim var pieteikt audzēkņus 1. izglītības pakāpes pulciņos.

BJC “Mīlgrāvis” audzēkņu pieteikšana pulciņos notiek visu mācību gadu, ja ir brīvas
vietas.