otrdiena, 2015. gada 15. decembris

Gada balva nominācijā „Par sasniegumiem interešu izglītībā”

BJC „Mīlgrāvis”  skolotājas Ingrīdas Irbes vadītais zīmēšanas un gleznošanas pulciņš ir saņēmis Gada balvu nominācijā „Par sasniegumiem interešu izglītībā” 

Pulciņa audzēkņi  strādā mākslinieciski augstā līmenī, bet pagājušais gads ir bijis ļoti veiksmīgs, jo 8 pulciņa audzēkņi - M.Orlova, A.Anaņjeva, S.Trofimova, A.Locane, A.Ponomarjova,  A.B.Zinčenko, G.E.Ērmane,  A.Tarasova  ar saviem darbiem ir atzinīgi novērtēti starptautiska, Latvijas un Rīgas mēroga konkursos un pasākumos.

1. Starptautiskā pasākumā ir saņemts viens apbalvojums un divas pateicības par dalību starptautiskā konkursā – izstādē.
2. Latvijas pasākumos ir saņemti trīs II pakāpes diplomi un piecas atzinības.
3. Rīgas pilsētas pasākumos ir saņemts viens 1. vietas diploms, trīs 3. vietas diplomi, deviņas atzinības, viena simpātiju balva un viens diploms.

Kopskaitā 26 atzinības apliecinājumus  ir saņēmuši 8 no 12 pulciņa audzēkņiem.

Tik liels atzinību apliecinājumu skaits ir nozīmīgs, jo parāda visa kolektīva sniegumu, kur katrs audzēknis to ir spodrinājis ar saviem  individuāliem sasniegumiem.

Jāņem vērā, ka vizuālās mākslas darbus ( zīmējumus, gleznojumus) konkursiem  parasti vienmēr iesniedz ļoti liels audzēkņu skaits, jo vizuālās mākslas  pulciņi vispārizglītojošās un interešu izglītības iestādēs ir ļoti plaši pārstāvēti un tāpēc audzēkņiem savstarpēji ir jāiztur ļoti liela konkurence. Vizuāli plastiskās mākslas pulciņi ( tādi, kā keramika, stikls, āda, zīda apgleznošana un tml.) galvenokārt ir pārstāvēti interešu izglītības iestādēs,  bet vispārizglītojošās skolās to skaits ir  neliels, tāpēc arī savstarpējā konkurence starp vizuāli plastiskās mākslas darbiem, salīdzinot ar vizuālās mākslas darbiem, skaitliski ir  mazāka.

Augstākminētie fakti liecina, ka zīmēšanas un gleznošanas pulciņa  katra audzēkņa individuālais sasniegums sekmējis  izcilu kolektīva sniegumu un kolektīva iegūtie 26 atzinības apliecinājumi būtu vērtējams kā izcili panākumi interešu izglītībā šajā kolektīvā.