otrdiena, 2016. gada 26. aprīlis

Ingrīdas Irbes un viņas audzēkņu gleznu izstāde Bibliotēkā Kalpaka bulvārī

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektores un gleznotājas Ingrīdas Irbes darbi apskatāmi Bibliotēkā Kalpaka bulvārī no 2016. gada 15. aprīļa līdz 15. augustam.

Šajā izstādē būs izstādīti mākslinieces un viņas audzēkņu - Bērnu un jauniešu centra „Mīlgrāvis” zīmēšanas un gleznošanas nodarbībās veidotie darbi.

2015. gadā pedagoga un audzēkņu darbs tika atzinīgi novērtēts, saņemot Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Gada balvu „Par sasniegumiem interešu izglītībā”.

Izstādē ar darbiem piedalās I. Irbes audzēkņi: G. E. Ērmane, A. Anaņjeva, K. R. Ozoliņa, S. Trofimova, A. Locane, A. Ponomarjova, D. Mihaila un M. Orlova.

Ingrīda Irbe mācījusies Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu (1994), studējusi Humbolta Universitātē, Kalifornijā, ASV (1992.-1993.), absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūru (1995.) un studējusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta doktorantūrā (1996.-1999.).

Ingrīdas Irbes pedagoģiskais darbs saistīts ar Bērnu un jauniešu centru „Mīlgrāvis” un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, kur aizvadīti vairāk nekā 20 gadi.

Ingrīdas Irbes pedagoģiskais darbs novērtēts ar augstāko vērtējumu - 5. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.

I. Irbe ir Latvijas mākslinieku savienības biedre, regulāri piedalās grupu izstādēs kopš 1992. gada, ir sarīkojusi vairākas personālizstādes gan Latvijā, gan ārzemēs - ASV, Francijā, Vācijā, Baltkrievijā. Māksliniece ieguvusi vairākas atzinības, tai skaitā Humbolta Universitātes Tēlniecības fakultātes prof. M. Bensona un tēlnieka S. Čapina stipendiju (1992) un Brēmenes domes mākslas stipendiju (2007). 2010. gadā māksliniece guva iespēju radoši strādāt rezidencē Parīzes mākslinieku centrā „Cité Internationale des Arts”.

Gleznotājas Ingrīda Irbes darbus raksturo individuāls un spontāns gleznošanas stils. Ar vērienīgiem otas triepieniem viņa veido dzīvīgus un aizkustinošus mākslas darbus. Savā daiļradē Ingrīda Irbe ļaujas dabas iedvesmai. Viņas mīļākie motīvi ir ainavas un dažādie augi, pļavas un ziedu lauki, pēdējos gados tiem pievienojušies arī pilsētas skati. Māksliniece bieži glezno abstrakti un pievēršas jaunu izpausmes iespēju meklējumiem glezniecībā.