piektdiena, 2016. gada 14. oktobris

Projekts "Vecmīlgrāvja stāsti”

Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis” īsteno projektu “Vecmīlgrāvja stāsti”.
Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības kopīgo valstisko vērtību izpratni, latviešu valodas vides stiprināšanu caur vēstures un kultūrvides izzināšanu, satuvinot atšķirīgas sabiedrības grupas. Uzdevums ir veidot veiksmīgu dažādu paaudžu un sabiedrības slāņu savstarpējo dialogu un veicināt valstisko vērtību izpratni, vairāk uzzinot par Vecmīlgrāvja vēsturi un kultūrvidi.

BJC “Mīlgrāvis” audzēkņi kopā ar pedagogiem gatavojas izstādei - pēta Vecmīlgrāvja vēsturi, kultūrvidi, nozīmīgu personību devumu un attēlo to savos radošajos darbos.

Piedalīties izstādē ar vizuālās mākslas darbiem tiek aicināti Vecmīlgrāvja vispārizglītojošo skolu audzēkņi.
24. oktobrī pl.18:00 tiks apbalvoti labāko darbu autori.


2016. gada 24. oktobrī no plkst. 14:00-19:00 Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”, Baltāsbaznīcas ielā 14 notiks projekta noslēguma pasākums, uz kuru tiek aicināts jebkurš interesents, īpaši gaidīsim bērnus un jauniešus ar saviem vecākiem un vecvecākiem.

Pasākuma programma:

· radošās darbnīcas pl. 14.00 – 18.00;
· viktorīnas, sacensības pl. 14.00 – 17.00;
· skolas ēkas stāsti pl.15.00 – 16.00;
· gida stāstījums par A.Dombrovski pl.16.00;
· zivju produktu degustācija pl.17.00;
· izstādes labāko darbu autoru sveikšana un koncerts pl.18.00

Priecāsimies Jūs satikt 24.oktobrī!Projekta vadītāja Dace Timule, tālr.29595099