pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Pedagogu “Metodisko materiālu skate 2016”

BJC “Mīlgrāvis” skolotāja Vija Liepa šogad piedalījās Rīgas interešu izglītības metodiskā centra rīkotajā pedagogu metodisko darbu skatē ar metodisko materiālu “Austo mandalu darināšana”.

Vija Liepa ir aizrautīga rokdarbniece, kura interesējas par visdažadākajiem rokdarbu veidiem. Skolotāja vienmēr ir pētījusi un popularizējusi senās rokdarbu tehnikas.

Metodiskajā izstrādnē ir parādīta “austo mandalu” izgatavošana - konstrukcija, krāsu toņu salikumi. Tās sauc par Tibetas mandalām, mūsu senčiem pēc šī principa veidoti telpu rotājumi – ķisti, arī apaļo grozu rokturi pievienoti līdzīgi. Metodiskajā darbā ir shēmas, kā veidot "austās mandalas" ar 8 kociņiem vai režģī.

Vija Liepa ir izpētījusi austo mandalu izgatavošanu un veiksmīgi izmēģinājusi, pielāgojusi praktiskajām nodarbībām ar saviem audzēkņiem.

23. novembrī notika balvu pasniegšanas un metodisko materiālu skates darbu izstādes atklāšanas pasākums.

Vairāk informācijas:
www.intereses.lv/ar-balvu-pasniegsanu-un-izstades-atklasanu-noslegusies-pedagogu-metodisko-materialu-skate-2016/

Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
direktora vietniece