pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Izstāde "Aizsargājamās putnu sugas Latvijā"

Aicinām apmeklēt Ingas Supes vizuālās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstādi
"Aizsargājamās putnu sugas Latvijā"
kultūras pils "Ziemeļblāzma" bibliotēkā, laikā no 21.11.2016. līdz 30.12.2016.

Izstādē ir iespēja apskatīt nelielu daļu no tām Latvijas putnu sugām, kuras ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Tas nozīmē, ka šie putni ir reti sastopami Latvijas teritorijā, tie ir saudzējami un aizsargājami.
Izstādes mērķis ir pievērst uzmanību un likt aizdomāties, kā katrs no mums var palīdzēt šiem putniem neizzust pavisam.
Mēs katrs varam palīdzēt - saudzējot un mīlot dabu, nepiesārņojot to ar atkritumiem!