trešdiena, 2017. gada 1. februāris

BJC “Mīlgrāvis” nostiprina sadarbību un dalās metodiskā darba pieredzē ar VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagogiem

27.janvārī Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” viesojās VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagoģiskā dienesta darbinieki, lai iepazītos ar mūsu pedagogu radošo, metodisko darbu un ikdienas darba rezultātiem - audzēkņu 1. mācību pusgada skates darbiem.

Pedagoģiskais dienests veic interešu izglītības darbu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcas interešu izglītības pedagogi nemitīgi cenšas pilnveidot savu darbu ar pacientiem, meklē iespējas iepazīties ar citu pedagogu pieredzi un metodiskajiem materiāliem, lai lietderīgi organizētu pacientu brīvo laiku, piedāvājot viņu interesēm un vecumam piemērotas radošas aktivitātes, tā palīdzot bērniem adaptēties slimnīcas vidē un mazināt stresu. 


Pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros bērnu slimnīcas pedagogi apmeklēja arī interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādi “Manas mājas” kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. BJC “Mīlgrāvis” jau ilgstoši veiksmīgi sadarbojas ar pedagogiem bērnu slimnīcas novietnē Gaiļezerā. Esam rīkojuši mūsu audzēkņu darbu izstādes, Rīgas mēroga konkursus – labdarības akcijas ar mērķi noformēt slimnīcu Ziemassvētkos, lai iepriecinātu mazos pacientus, vecākus un slimnīcas personālu. Šīs tikšanās laikā tika nostiprināta mūsu sadarbība ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pedagogiem. Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece