pirmdiena, 2017. gada 13. februāris

BJC “Mīlgrāvis” uzņem metodisko izstrādņu skates dalībniekus no visas Latvijas

6. februārī BJC “Mīlgrāvis” notika interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādes “Manas mājas” noslēguma pasākums – seminārs, uz kuru bija ieradušies 50 darbu autori no visas Latvijas.

Pasākumu atklāja interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādes - konkursa idejas autore un īstenotāja - Valsts izglītības satura centra vecākā referente Areta Raudzepa un BJC “Mīlgrāvis” direktors Viktors Tetters, bet turpinājumā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides praktiskās darbības seminārs.

Nodarbības vadīja BJC “Mīlgrāvis” skolotājas Ingrīda Irbe, Dace Timule un pamatskolas “Rīdze” skolotāja Ligita Smildziņa. Piedāvātās nodarbības bija saturīgas un atraktīvas, skolotāji varēja smelties idejas darbam ar audzēkņiem savās izglītības iestādēs.

Pasākuma noslēgumā Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa apsveica semināra dalībniekus un izsniedza atzinības par piedalīšanos izstādē un apliecības par semināra programmas apguvi. Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece