piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

Priecājamies par I. Irbes un viņas audzēkņu sasniegumiem konkursā „Rīgas toņi un pustoņi”


BJC „Mīlgrāvis” skolotāja Ingrīda Irbe
par audzēkņu sagatavošanu Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursam „Rīgas toņi un pustoņi”
saņēma konkursa žūrijas – LNMM speciālistes V.Knāviņas un grafiķes
I.Helmūtes speciālbalvu par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

Skolotājas I.Irbes konkursam pieteiktie
zīmēšanas un gleznošanas pulciņa audzēkņi
G.E.Ērmane, S.Riherte, K.R.Ozoliņa, A.Locane, K.Krekaus saņēma
trīs 1. pakāpes diplomus, 2. pakāpes diplomu un atzinību.

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā
„Rīgas toņi un pustoņi” piedalījās 583 vispārizglītojošo skolu un
interešu izglītības iestāžu audzēkņi.


Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece