trešdiena, 2017. gada 3. maijs

Audzēkņu uzņemšana pulciņos no 2017. gada rudens

Audzēkņu uzņemšana pulciņos 2017./2018. m. g. notiks no 1. septembra pl. 14.00.

No 1. līdz 8. septembrim audzēkņu uzņemšana pulciņos notiks aktu zālē no pl. 14.00 – 19.00;
no 11. līdz 29. septembrim uzņemšana pulciņos notiks pie lietvedes (208. kab.) no pl. 10.00 – 13.00, 14.00 – 19.00.
(Lūgums  iepriekš vienoties ar lietvedi par ierašanās laiku pa tel. 67704166.)

Audzēkņu uzņemšana pulciņos notiek visu mācību gadu, ja pulciņos ir brīvas vietas.   

Lūgums  vecākiem:
pieteikt bērnus pulciņam (- ņiem), kad jau ir zināms stundu saraksts vispārizglītojošās skolās, lai precīzi varētu saskaņot pulciņu nodarbību laiku.
Atgādinām, ka iesniegumu var iesniegt TIKAI IERODOTIES PERSONĪGI.
Līdzi nepieciešams personas indentifikācijas dokuments.

Iestādes mājas lapā: www.bjcmilgravis.lv var iepazīties ar pulciņiem un pulciņu nodarbību sarakstu.
(2017./2018. m. g. pulciņu nodarbību saraksts tiks ievietots 2017. g. 31. augustā.)

Līdzdalības maksājums par piedalīšanos pulciņā (- os)  no 2017./2018. m. g. ir 2.00 EUR/mēnesī.