sestdiena, 2019. gada 23. marts

18. martā Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis” viesojās LU PPMF Profesionālās bakalauru studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammas “Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs” studenti kopā ar programmas Erasmus+ studentiem un pasniedzējiem Dr. paed. asociēto profesori M. Urdziņu – Derumu, G.Treimani un M. Lilo – Kokinu, lai iepazītos ar interešu centra darbu, metodisko pieredzi, apmeklētu nodarbības.

BJC “Mīlgrāvis” direktors Viktors Tetters iepazīstināja viesus ar Vecmīlgrāvja un skolas ēkas vēsturi, rādīja sakrātās vēstures liecības iestādes izstāžu zālē.
Studentiem un pasniedzējiem bija iespēja redzēt Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Visa mana grezna rota” Ziemeļu rajona izstādi, kura ir apskatāma interešu centrā
līdz 29.martam.
Direktora vietniece Ingrīda Irbe iepazīstināja studentus ar interešu centra darbu, ar svarīgākajiem interešu izglītības pedagogu darba pienākumiem un specifiku.
Viesi iepazinās ar mācību telpām un vēroja pedagogu ikdienas darbu nodarbību laikā.
Studenti uzdeva jautājumus un dalījās savā pieredzē un vērojumos.
Iestādes gaiteņos varēja apskatīt vizuālās mākslas pulciņu 1.mācību pusgada darbus, kuri ieinteresēja topošos skolotājus.
Sadarbība ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
mācību spēkiem un studentiem ir vērtīga un turpināma arī nākotnē.

Informāciju sagatavoja:

Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece