svētdiena, 2019. gada 26. maijs

Mācību gada noslēguma pasākumi Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”

BJC “Mīlgrāvis” 22. maijā pl. 18.00 notika šī mācību gada noslēguma pasākums, kurā mūsu iestādes septiņi audzēkņi saņēma atestātus.
Šogad atestātu saņēma:
 Karlīna Krekaus - vizuālās mākslas skolotāja Alla Folka, ādas plastikas
skolotāja Anita Ķemlere;
 Patrīcija Paegle - vizuālās mākslas skolotāja Alla Folka, ādas plastikas
skolotāja Anita Ķemlere;
 Amanda Diāna Vīgante - vizuālās mākslas skolotāja Alla Folka;
 Olga Makarova - vizuālās mākslas skolotāja Inga Galvāne, tērpu
šūšanas un modelēšanas skolotāja Tatjana Suhanova;
 Ksenija Korenika - vizuālās mākslas skolotāja Ingrīda Irbe, tērpu
šūšanas un modelēšanas skolotāja Tatjana Suhanova;
 Rota Elizabete Kopštāle - vizuālās mākslas skolotāja Inga Supe,
floristikas skolotāja Indra Vītoliņa;
 Linda Karole - vizuālās mākslas skolotāja Inga Supe, keramikas
skolotāja Dace Timule.Pasākuma turpinājumā savas prasmes rādīja ritmiskās vingrošanas, mākslas vingrošanas pulciņu audzēkņi - skolotājas Svetlana Poļakova, Gaļina Poļakova un Vija Ķepīte un savus tērpus demonstrēja Tatjanas Suhanovas tērpu modelēšanas un šūšanas pulciņu dalībnieces.
Laipni aicināti līdz 31. maijam apmeklēt atvērto durvju dienas Bērnu un jauniešu centrā "Mīlgrāvis'' no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Apskatāmi mūsu audzēkņu 2. mācību pusgada darbi.

Lūgums pieteikt skolēnu grupas:
Tālruņi: 67349492; 29595099
e-pasts: dtimule@edu.riga.lv

Informāciju sagatavoja:
Dace Timule
BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniece