Audzēkņu uzņemšana

Bērnu un jauniešu centrā "Mīlgrāvis" audzēkņus uzņem vecumā no 3 līdz 25 gadiem.
Pulciņu grupas tiek komplektētas septembra mēnesī, taču, ja vien grupā ir brīvas vietas, audzēkņi tiek uzņemti visa gada garumā.


Pieteikšanās pulciņiem


Ja audzēknis vēlas pieteikties pulciņam, viņam ir jāierodas personiski aprunāties ar konkrētā pulciņa skolotāju. Piesakoties pulciņam būs jāaizpilda iesniegums par pulciņa apmeklējumu un jāvienojas kopīgi ar skolotāju, kurās dienās tiks apmeklēts pulciņš.
Viens audzēknis drīkst pieteikties ne vairāk kā 5 pulciņos.
Šeit ir iespējams iepazīties ar  Nr. BJCM-15-2-nts "Noteikumi un kārtība bērnu un jauniešu uzņemšanai un komplektēšanai pulciņos".


Vecāku līdzdalības maksājums par interešu izglītības pulciņiem


Piesakot audzēkni pulciņā, vecākiem ir jāveic līdzdalības maksājums par pulciņu (-iem).
Par nodarbībām vienā pulciņā līdzdalības maksājums ir  2.00 EUR/mēnesī.
Līdzdalības maksājumu vecāki maksā ar pārskaitījumu par katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša 25. datumam vai avansā par katru mācību gada pusgadu:
I. pusgads - 8.00 EUR (septembris – decembris),
II. pusgads - 10.00 EUR (janvāris – maijs).

Rekvizīti maksājumiem:
Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV–1010
Reģ. Nr. 90011524360
Bankas konta Nr.: LV 07NDEA0021000916071
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda:
2102220, audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, līdzdalības maksājums par pulciņu(-iem).


Ja līdzdalības maksājums netiek maksāts 3 mēnešus, tad audzēknis tiek atskaitīts no pulciņa.

Pamatojoties uz BJC "Mīlgrāvis'' 19.01.2018. iekšējiem noteikumiem Nr. BJCM-18-1-nts "Par vecāku līdzdalības maksājumiem" (Uzmanību: ar 09.01.2019. rīkojumu Nr.BJCM-19-1-rs ir zaudējis spēku 19.pants) pulciņu audzēkņiem ir iespējamas atlaides un atbrīvojumi no līdzdalības maksājuma. Sīkāku informāciju var saņemt pie iestādes lietvedības pārzines pa tālr. 67704166.