Audzēkņu uzņemšana

Bērnu un jauniešu centrā "Mīlgrāvis" audzēkņus uzņem vecumā no 3 līdz 25 gadiem.

Pulciņu grupas tiek komplektētas septembra mēnesī, taču, ja vien grupā ir brīvas vietas, audzēkņi tiek uzņemti visa gada garumā.


Pieteikšanās pulciņiem

Ja audzēknis vēlas pieteikties pulciņam, viņam ir jāierodas personiski aprunāties ar konkrētā pulciņa skolotāju. Piesakoties pulciņam būs jāaizpilda iesniegums par pulciņa apmeklējumu un jāvienojas kopīgi ar skolotāju, kurās dienās tiks apmeklēts pulciņš.
Viens audzēknis drīkst pieteikties ne vairāk kā 5 pulciņos.


Šeit ir iespējams iepazīties ar  Nr. BJCM-15-2-nts "Noteikumi un kārtība bērnu un jauniešu uzņemšanai un komplektēšanai pulciņos".


Vecāku līdzdalības maksājums par interešu izglītības pulciņiem

Piesakot audzēkni pulciņā, vecākiem ir jāveic līdzdalības maksājums par pulciņu (-iem).

Par nodarbībām vienā vai vairākos pulciņos, līdzdalības maksājums ir  2.00 EUR/mēnesī.

Pamatojoties uz BJC "Mīlgrāvis" lēmumu Nr. BJCM-15-3-nts (2015. gada 9. aprīlī.) "Par vecāku līdzdalības maksājumiem" pulciņu audzēkņiem ir iespējamas atlaides un atbrīvojumi no līdzdalības maksājuma. (Lūgums interesēties iestādē.)

Līdzdalības maksājumu vecāki maksā par katru mēnesi, maksājumu veicot līdz attiecīgā mēneša 25. datumam.
Vecāki var veikt līdzdalības maksājumu avansā par katru pusgadu.
8.00 EUR (septembris – decembris)
10.00 EUR (janvāris – maijs)

Ja līdzdalības maksājums netiek maksāts 3 mēnešus, tad audzēkni var atskaitīt no pulciņa.

Maksājumi tiek pieņemti tikai ar pārskaitījumu.

Maksājot obligāti jānorāda:
Izglītības iestāde - BJC"Mīlgrāvis", audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, līdzdalības maksājums par pulciņu(-iem), piemēram, maksa par mācībām 1.pusgadā (sept.-dec.) vai 2.pusgadā (janv.-maijs).

Maksājumu veikšanai nepieciešamā informācija un konti:
RD IKSD
Kr. Valdemāra 5, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 90000013606
Kods NDEALV2X
LV 07NDEA0021000916071