Audzēkņu uzņemšana

Bērnu un jauniešu centrā "Mīlgrāvis" audzēkņus uzņem vecumā no 3 līdz 25 gadiem.

Pulciņu grupas tiek komplektētas septembra mēnesī, taču, ja vien grupā ir brīvas vietas, audzēkņi tiek uzņemti visa gada garumā.


Pieteikšanās pulciņiem

Ja audzēknis vēlas pieteikties pulciņam, viņam ir jāierodas personiski aprunāties ar konkrētā pulciņa skolotāju. Piesakoties pulciņam būs jāaizpilda iesniegums par pulciņa apmeklējumu un jāvienojas kopīgi ar skolotāju, kurās dienās tiks apmeklēts pulciņš.
Viens audzēknis drīkst pieteikties ne vairāk kā 5 pulciņos.


Šeit ir iespējams iepazīties ar  Nr. BJCM-15-2-nts "Noteikumi un kārtība bērnu un jauniešu uzņemšanai un komplektēšanai pulciņos".

Vecāku līdzdalības maksājums par interešu izglītības pulciņiem

Piesakot audzēkni pulciņā, vecākiem ir jāveic līdzdalības maksājums par pulciņu (-iem).
Par nodarbībām vienā vai vairākos pulciņos, līdzdalības maksājums ir  2.00 EUR/mēnesī.


Līdzdalības maksājumu vecāki maksā par katru mēnesi, maksājumu veicot līdz attiecīgā mēneša 25. datumam.
Vecāki var veikt līdzdalības maksājumu avansā par katru pusgadu (8.00 EUR (septembris – decembris), 10.00 EUR (janvāris – maijs)).

Ja līdzdalības maksājums netiek maksāts 3 mēnešus, tad audzēkni var atskaitīt no pulciņa.

Maksājumi tiek pieņemti tikai ar pārskaitījumu.

Maksājumu veikšanai nepieciešamā informācija un konti:

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV–1010
Reģ. Nr. 90011524360
Bankas konta Nr.: LV 07NDEA0021000916071
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda:
210220, audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, līdzdalības maksājums par pulciņu(-iem).

Pamatojoties uz BJC "Mīlgrāvis" lēmumu Nr. BJCM-18-1-nts (2018. gada 19. janvārī.) "Par vecāku līdzdalības maksājumiem" pulciņu audzēkņiem ir iespējamas atlaides un atbrīvojumi no līdzdalības maksājuma. (Lūgums interesēties iestādē.)