Nodarbību saraksts

Nodarbības pulciņos notiek valsts valodā.Lūgums sekot informācijai uz ziņojuma dēļa (pie nodarbību saraksta), jo nodarbību laikos var būt izmaiņas.


INFORMĒJAM:

No 2016./2017. mācību gada tiek ieviestas izmaiņas pulciņu darbā ar audzēkņiem izglītojamo brīvdienās interešu izglītības iestādēs.


Tāpat atgādinām, ka pulciņu nodarbību sarakstā ir iespējamas izmaiņas.
Izmaiņas pulciņu nodarbībās tiek publicētas mēneša pirmajā darba dienas
datumā.

Izmaiņas pulciņu nodarbību sarakstā tiek ieviestas, pamatojoties uz
pedagoga personīgo iesniegumu un gadījumos, kad notiek pulciņu
apvienošana (nav nokomplektētas pulciņa (-u )grupas).