Par mums

Bērnu un jauniešu centrs "Mīlgrāvis"

"Bērns - cilvēces skaistākais zieds" 

(Marta Rinka)

 

BJC "Mīlgrāvis" ir pašvaldības padotības interešu izglītības iestāde un ir Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sastāvdaļa.
Ēka, kurā atrodas Bērnu un jauniešu centrs "Mīlgrāvis", tika uzcelta 1908. gadā kā proģimnāzija pēc kokuzņēmēja un mecenāta Augusta Dombrovska projekta un ietilpst vienotā kultūrvēsturiskā kompleksā ar Burtnieku namu (tagad - A. Dombrovska mūzikas skola), Ziemeļblāzmas pili (tagad - k/n Ziemeļblāzma) un Zaļo skolu (nodega 2006. gadā).
Brīvvalsts laikā ēkas fasādē atradās A. Dombrovska sauklis "Darbs pāri visam".
1996. gadā ēka tika atzīta par valsts nozīmes kultūras pieminekli.
Brīvvalsts laikā (1918. - 1940.) ēkā darbojās dalītu plūsmu (zēnu un meiteņu), bet vēlāk kopīga proģimnāzija.
Pēc 1940. gada šeit, nomainot viena otru, bija izvietotas daudzas un dažādas mācību iestādes, tai skaitā: starpskolu mācību ražošanas kombināts, zemākās pakāpes jūrskola, krievu mācību valodas skolu jaunākās klases, kvalifikāciju celšanas kursi, vakarskola, bērnu mākslas amatniecības skola, ziemeļrīgas mākslas un amatu skola, daiļamatniecības skola.
BJC "Mīlgrāvis" 1990. gadu uzskata par savu dibināšanas gadu. Šajā laikā skolu vadīja Vilnis Stūrītis, Gatis Blunavs, bet no 1999. gada - Viktors Tetters.

Centrs specializējas lietišķās un vizuālās mākslas jomās, kur savas dotības un prasmes attīsta bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadiem.


Zenta Mauriņa rakstīja: "Mīlestība ir dvēseles saule, kur šī saule nesilda, tur dvēsele salst".
Centra skolotāji savu dvēseļu mīlestības saules atdod bērniem.

BJC "Mīlgrāvis"direktors
V. Tetters
2015. gada aprīlī par Bērnu un jauniešu centru "Mīlgrāvis" ir izveidots audiovizuāls materiāls īsfilmas formā, kas atspoguļo BJC tapšanas vēsturi un ikdienas aktīvo darbu.
Lielisks veids, kā virtuāli ieskatīties BJC "Mīlgrāvis" telpās un piedāvāto pulciņu nodarbībās.

Lai noskatītos, spied šeit: Īsfilma BJC "Mīlgrāvis"