Pulciņi

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „MĪLGRĀVIS’’
piedāvā bērniem, pusaudžiem un jauniešiem
(vecumā no 3 līdz 25 gadiem)
nodarbības dažādos interešu pulciņos:

Bērniem no 3 - 5 gadu vecuma nodarbības kopā ar vecākiem:
rīta grupās:
                    ZĪMĒŠANA
                    ROKDARBI
VISPUSĪGĀ FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA
RITMISKĀ UN MĀKSLAS VINGROŠANA
vakara grupās:
ROKDARBI
                        
Bērniem no 5 un 6 gadu vecuma:
                    VIZUĀLĀS MĀKSLAS PAMATI
KOMPOZĪCIJAS PAMATI
RITMISKĀ UN MĀKSLAS VINGROŠANA

Skolēniem un jauniešiem:
                    ZĪMĒŠANA UN GLEZNOŠANA
                    VIZUĀLĀ MĀKSLA
                    KERAMIKA
                    FLORISTIKA
ROKDARBI
ĀDAS PLASTIKA
ŠŪŠANA UN MODELĒŠANA
STIKLA APSTRĀDE
KOKA APSTRĀDE
METĀLA APSTRĀDE              
ZĪDA APGLEZNOŠANA
DATORGRAFIKA
RITMISKĀ  UN MĀKSLAS VINGROŠANA
VISPUSĪGĀ FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA, ESTĒTISKĀ VINGROŠANA


Piedāvājam iespēju sagatavoties zīmēšanas un gleznošanas eksāmeniem mākslas skolās un augstskolās.

Skolas vecuma audzēkņi un jaunieši pēc sekmīga 3 gadu mācību kursa var saņemt APLIECĪBU.

Lai saņemtu BJC „Mīlgrāvis" APLIECĪBU, audzēknim ir:
1. Jāizvēlas 3 pulciņu komplekts – zīmēšanas, gleznošanas un kāds no plašā vizuāli plastiskās mākslas un tehniskās jaunrades pulciņu klāsta (piemēram, animācija, datorgrafika, stikla apstrāde, koka apstrāde, klūdziņu pīšana, metāla apstrāde, šūšana un modelēšana, zīda apgleznošana, ādas apstrāde, keramika, floristika, rokdarbi).
2. Regulāri jāapmeklē nodarbības izvēlētajos pulciņos ( pulciņu komplekts - zīmēšanas, gleznošanas un kāds no vizuāli plastiskās mākslas vai tehniskās jaunrades pulciņiem).
3. 3. mācību gada noslēgumā, audzēknis demonstrē 3 radošos darbus – zīmēšanā, gleznošanā un izvēlētajā vizuāli plastiskās mākslas vai tehniskās jaunrades pulciņā, pēc veiksmīgas šo darbu aizstāvēšanas, audzēknis saņem APLIECĪBU. Apliecību var saņemt arī audzēkņi, kuri padziļināti apgūst zīmēšanu un gleznošanu, apmeklējot meistarības līmeņa zīmēšanas un gleznošanas pulciņus  3 - 5 gadus. Audzēkņiem regulāri jāpiedalās  pilsētas, valsts un starptautiskos mākslas konkursos  ar augstiem sasniegumiem.


Pieteikšanās pulciņos:

Audzēkņu uzņemšana pulciņos 2018./2019. m. g. notiks no 4. septembra pl. 15.00.
No 4. līdz 7. septembrim audzēkņu uzņemšana pulciņos notiks aktu zālē no pl. 15.00 – 19.00.
Administrācija brīdina vecākus par to, ka 4. septembrī varētu veidoties garas rindas, tāpēc aicina vecākus pieteikt bērnus pulciņiem arī citās dienās.
No 10. līdz 28. septembrim uzņemšana pulciņos notiks pie lietvedes (208. kab.) - katru darba dienu
pl. 11.00 - 13.00 un pl. 14.00 - 19.00. 
(Lūgums iepriekš vienoties ar lietvedi par ierašanās laiku pa tel. 67704166.)

Audzēkņu uzņemšana pulciņos notiek visu mācību gadu, ja pulciņos ir brīvas vietas.

Lūgums vecākiem:

pieteikt bērnus pulciņam (-ņiem), kad jau ir zināms stundu saraksts vispārizglītojošās skolās, lai precīzi varētu saskaņot pulciņu nodarbību laiku.
Atgādinām, ka iesniegumu var iesniegt VIENS NO NEPILNGADĪGĀ BĒRNA VECĀKIEM VAI BĒRNA LIKUMĪGAIS PĀRSTĀVIS TIKAI IERODOTIES PERSONĪGI.
Līdzi nepieciešams personas indentifikācijas dokuments.


Iestādes mājas lapā: www.bjcmilgravis.lv var iepazīties ar pulciņiem un pulciņu nodarbību sarakstu.
(2018./2019. m. g. pulciņu nodarbību saraksts tiks ievietots 2018. g. 31. augustā.)

Par nodarbībām vienā pulciņā līdzdalības maksājums ir 2.00 EUR/mēnesī.

Nodarbības pulciņos notiek valsts valodā.